Wie moet aanmelden?

  • Alle kinderen die geboren zijn in 2020, dus ook kinderen die pas in september 2023 starten
  • Broers en zussen van schoolgaande kinderen en kinderen van personeel

        Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook aanmelden in de aanmeldingsperiode voorzien voor alle kinderen. Doet u dat niet, dan vervalt uw voorrang.

  • Kinderen, geboren voor 2020, die van school willen veranderen

 

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.

Kind wijst naar boven