Toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is van toepassing op de inhoud die gepubliceerd wordt op het kortenberg.aanmelden.in domein.

Deze website is ontworpen om door zoveel mogelijk mensen te worden gebruikt. De tekst moet duidelijk en eenvoudig te begrijpen zijn. Het moet mogelijk zijn om:

  • tot 300% in te zoomen zonder problemen
  • het grootste deel van de website te navigeren met behulp van een toetsenbord
  • het grootste deel van de website te navigeren met behulp van spraakherkenningssoftware
  • het grootste deel van de website te gebruiken met behulp van een schermlezer (inclusief de meest recente versies van JAWS, NVDA en VoiceOver)

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 AA standaard.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is om de volgende redenen niet toegankelijk.

  • Het automatisch aanvullen van de straatnaam, huisnummer, postcode en gemeente in het aanmeldingsformulier kan door de dynamische natuur van de functie momenteel niet via het toetsenbord aangeduid worden. Dit mislukt WCAG 2.1 succescriterium 2.1.1 (Keyboard). We werken aan een oplossing voor deze ontbreking.

Feedback en contactgegevens

Vertel ons of u informatie in een ander formaat nodig heeft.

Neem in uw bericht op:

  • het webadres (URL) van de inhoud
  • uw e-mailadres en naam
  • het formaat dat u nodig hebt - bijvoorbeeld platte tekst, braille, BSL, grote letters of een audio-cd

En contacteer ons via support@v-ict-or.be.